Bøker

DU ER KLARSYNT

Denne boken er et resultat av flere års samarbeid mellom Lilli Bendriss og Camillo Løken.

Lilli og Camillo begynte å jobbe sammen i 2009 og høsten 2010 utga de sin første bok Bevissthetsskiftet. Du Er Klarsynt er deres andre bok sammen.

Tilsammen har de mer enn 45 års erfaring med den ikke-fysiske, åndelige verden. Lilli med sine 30 år og Camillo med 15.

BEVISSTHETSSKIFTET

Bevissthetsskiftet tar for seg fire store spørsmål i livet

  • Hvem er vi?
  • Hvor kommer vi fra?
  • Hva gjør vi her?
  • Hvor skal vi?

Forfatterne gir sine svar og tolkninger på hvert av disse spørsmålene. De tar for seg kontroversielle temaer som berører kropp, sinn og sjel.