Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig
Nettstedet åndogvitenskap.no driftes og eies av Camillo Løken som da er ansvarlig for behandling av personopplysninger.
2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer kun personopplysningene som blir oppgitt i vårt kontaktskjema: navn, telefon og e-postadresse.
3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne ta imot henvendelser fra deg.
4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn og epost-adresse benyttes for å kunne ta kontakt med deg i forbindelser med henvendelser du gjør via vårt kontaktskjema.
5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
6. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse slettes når henvendelsen er besvart/utført.
7. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
8. Kontaktinformasjon

camillo@camilloloken.no