Lysspråket

Hva er lysspråket?

Etter hver episode i vår podkast kanaliserer Lilli Bendriss et språk som blir kalt for Lysspråket. Det er et «universalt språk» som Lilli har kanalisert i mange år.

Det inneholder mange lag. Akkurat som det er finnes mange språk på jorda er det tilsvarende mange lag av lysspråket.

På slutten av podkast episode får du høre et av lagene i språket. Lysspråket bærer med seg visse frekvenser som vil kunne bidra til å øke din bevissthet (din energi, frekvens og vibrasjon).

*Kanalisert informasjon kan sjeldent etterprøves vitenskapelig. Det er derfor ikke en etablert sannhet, men for mange er slik informasjon interessant.  Når det gjelder kanalisert informasjon så bør man alltid ha en viss sunn skepsis ettersom man aldri egentlig vet hvor informasjonen “kommer fra”.  Jeg skrev en egen blogg-artikkel om dette på engelsk i 2017. Den kan leses her: https://www.1mind1energy.com/mind/channeled-information-true-or-not

lysspråket

Hva er lysspråket?

Etter hver episode i vår podkast kanaliserer Lilli et språk som blir kalt for Lysspråket. Det er et «universalt språk» som Lilli har kanalisert i mange år.

Det inneholder mange lag. Akkurat som det er finnes mange språk på jorda er det tilsvarende mange lag av lysspråket.

På slutten av podkast episode får du høre et av lagene i språket. Lysspråket bærer med seg visse frekvenser som vil kunne bidra til å øke din bevissthet (din energi, frekvens og vibrasjon).

*Kanalisert informasjon kan sjeldent etterprøves vitenskapelig. Det er derfor ikke en etablert sannhet, men for mange er slik informasjon interessant.  Når det gjelder kanalisert informasjon så bør man alltid ha en viss sunn skepsis ettersom man aldri egentlig vet hvor informasjonen “kommer fra”.  Jeg skrev en egen blogg-artikkel om dette på engelsk i 2017. Den kan leses her: https://www.1mind1energy.com/mind/channeled-information-true-or-not

Sterke reaksjoner

I perioden 2010 til 2012 reiste Lilli Bendriss og Camillo Løken rundt i Norge for å promotere sin første bok Bevissthetsskiftet. Når Camillo var ferdig med sin del av foredraget, gikk Lilli Bendriss i transe og begynte å kanalisere Lysspråket. Ofte varte det i 5-10 minutter. De har blitt fortalt av Lillis hjelpere/guider (De Eldres Råd) at Lysspråket er et ikke-jordisk «språk» som nå spres mer og mer som et «bevissthetsverktøy» som en del av bevissthetsskifte tiden vi befinner oss i. Ved å høre på det og etterhvert selv snakke det vil det bidra til at man igjen husker hvem man egentlig er.

Den interessante delen, på våre foredrag, var reaksjonene vi så hos publikum etter at de hadde hørt språket. Som Lilli Bendriss pleide å si:

«Hver gang etter en slik kanalisering er det mange mennesker som kommer bort til meg. De gråter og forteller meg hvordan det nesten var som å bli slått av et lyn som fylte hjertet av kjærlighet.»

Noen sier at de ikke kan kontrollere følelsene sine, og de er forundret over hva som skjer i kroppen. Noe i dem endret seg. Andre snakker om en sterk følelse av «å komme hjem». Andre igjen snakker om at de merker hvordan det skjer endringer i ulike chakra – spesielt i hjerte-chakra. Mange begynner å gråte – av ren glede og kjærlighet. Det er emosjonelt veldig sterkt. Andre igjen merket ingenting, men vi har fått kanalisert ned at selv om man ikke merker noe bevisst jobber Lysspråket på det underbevisste plan for alle.

Lillis egne ord

«Det er som en drøm når jeg tenker jeg tilbake på det som skjedde. Jeg står foran Bell Rock i Sedona, USA. David Singing Bear, sjaman og lærer, står rett bak meg og hånden hans berører ryggen min. Så starter sensasjonen. Sterke strømmer av energi flyr igjennom kroppen min og rister den. Jeg klarer knapt å holde meg på beina. Og så begynner ordene å strømme fra munnen min. De føles ut som ild i halsen, rare ord og likevel så veldig kjente.

Jeg kjenner dette språket fra tidenes morgen, fra selve essensen av mitt vesen. Det er som å komme hjem og tårene renner nedover kinnene mine. Tid eksisterer ikke gjennom fødselen av mitt stjernespråk, og likevel bringer tid meg tilbake til mitt bevisste selv. Jeg hører David Singing Bear si:

Lilli, du lastet ned fra The Star Nation. Dette er et hellig språk fra begynnelsen av vår historie, og det snakkes og forstås av cellene i kroppen. Det er kodene for aktivering av vårt DNA.»

Lillis egne ord

«Det er som en drøm når jeg tenker jeg tilbake på det som skjedde. Jeg står foran Bell Rock i Sedona, USA. David Singing Bear, sjaman og lærer, står rett bak meg og hånden hans berører ryggen min. Så starter sensasjonen. Sterke strømmer av energi flyr igjennom kroppen min og rister den. Jeg klarer knapt å holde meg på beina. Og så begynner ordene å strømme fra munnen min. De føles ut som ild i halsen, rare ord og likevel så veldig kjente.

Jeg kjenner dette språket fra tidenes morgen, fra selve essensen av mitt vesen. Det er som å komme hjem og tårene renner nedover kinnene mine. Tid eksisterer ikke gjennom fødselen av mitt stjernespråk, og likevel bringer tid meg tilbake til mitt bevisste selv. Jeg hører David Singing Bear si:

Lilli, du lastet ned fra The Star Nation. Dette er et hellig språk fra begynnelsen av vår historie, og det snakkes og forstås av cellene i kroppen. Det er kodene for aktivering av vårt DNA.»

Lysspråket bygger bro mellom to verdener

Alle de gangene Lilli har kanalisert dette språket har mange blitt berørt, men ingen forstod hva som ble sagt. Det gjorde heller ikke vi. Lydene i språket er veldig rare. Imidlertid skjedde det noe interessant da vi holdt foredrag på en messe i Trondheim i april 2011.

Etter Lillis kanalisering kom det en kvinne til oss som sa hun forsto hva som ble sagt. Meldingen til språket handlet om å bygge broer mellom de forskjellige verdenene som eksisterer i forskjellige dimensjoner, og ved å aktivere vårt DNA vil vi kunne gjøre et bevissthetsskifte og se det større bildet.

Kartlegging av DNA

I våre bøker, Bevissthetsskiftet og Du Er Klarsynt,  skriver vi om vårt DNA og hvordan store deler av det reagerer på frekvenser, som fra Lysspråket. Vi snakker ikke her om den delen av DNA vitenskapen kjenner til og som koder for protein (biologisk funksjon).

Vi snakker om det DNA som ofte blir kalt for “søppel-DNA” fordi forskerne ikke har funnet en biologisk funksjon for det.  Det blir også derfor kalt for ikke-kodet DNA. Det virker som om det er overflødig, men det stemmer ikke.

Kartlegging av DNA

I våre bøker, Bevissthetsskiftet og Du Er Klarsynt,  skriver vi om vårt DNA og hvordan store deler av det reagerer på frekvenser, som fra Lysspråket. Vi snakker ikke her om den delen av DNA vitenskapen kjenner til og som koder for protein (biologisk funksjon).

Vi snakker om det DNA som ofte blir kalt for “søppel-DNA” fordi forskerne ikke har funnet en biologisk funksjon for det.  Det blir også derfor kalt for ikke-kodet DNA. Det virker som om det er overflødig, men det stemmer ikke.

I 1990 startet et kjempestort, vitenskapelig kartleggingsarbeid av det menneskelige DNAet. Det fikk navnet The Human Genome Project. Store forsker-team fra USA, England, Tyskland, Frankrike, Japan og Kina deltok.

Det varte i 13 år og ble avsluttet i 2003. Resultatene viste at kun 2 prosent av det menneskelige DNAet hadde en biologisk funksjon (det koder for protein). Resten, de 98 prosentene, var overflødig fordi forskerne ikke fant en biologisk mening med det. Av den grunn fikk det navnet “søple-DNA” (ikke-kodet DNA).

«Søppel-DNA»

I genetikken blir DNA som ikke har noen kjent, biologisk funksjon ofte referert til som «søppel-DNA» eller ikke-kodet DNA. Men de resterende 98 prosentene som ikke har en biologisk funksjon er ikke søppel. Hvorfor ville evolusjonen la hver celle ta med seg 98 prosent søppel hver gang den reproduserte seg? Det virker meningsløst. Det henger ikke på greip.

Ytterligere forskningen i etterkant av The Human Genome Project har vist at dette «søppel-DNA» ikke er overflødig evolusjonsrester som tidligere hevdet. Språklige studier har vist at de 98 prosentene følger syntaksreglene. Det er en klar struktur og logikk i DNA sekvensen, akkurat som med et biologisk språk. Denne delen av vårt DNA reagerer og blir påvirket av frekvenser (bølger av energi/informasjon).

DNA Oppgradering

In vår bok Bevissthetsskiftet snakker vi om hvordan vårt DNA ser ut til å gå igjennom en slags DNA oppgradering. Oppgraderingen har startet og vil fortsette. Flere kanaliserte kilder snakker om at vil begynne å aktivere vårt DNA fra 2 strenger til 12. 12 aktive DNA strenger er sluttproduktet av «planlagte DNA-hopp» fra to til tre til seks til tolv.

Men hva ville utløse disse planlagte DNA-hoppene? Vi tror en av utløserne er det spesielle språket som Lilli begynte å kanalisere etter en tur til Sedona i 2009. Språket ble kalt for The Language of Light – Lysspråket. Det går også under navnet Stjernespråket og Atomenes Språk. Vi har blitt fortalt at det aktiverer det såkalte søppel-DNA når du lytter til det.

DNA Oppgradering

In vår bok Bevissthetsskiftet snakker vi om hvordan vårt DNA ser ut til å gå igjennom en slags DNA oppgradering. Oppgraderingen har startet og vil fortsette. Flere kanaliserte kilder snakker om at vil begynne å aktivere vårt DNA fra 2 strenger til 12. 12 aktive DNA strenger er sluttproduktet av «planlagte DNA-hopp» fra to til tre til seks til tolv.

Men hva ville utløse disse planlagte DNA-hoppene? Vi tror en av utløserne er det spesielle språket som Lilli begynte å kanalisere etter en tur til Sedona i 2009. Språket ble kalt for The Language of Light – Lysspråket. Det går også under navnet Stjernespråket og Atomenes Språk. Vi har blitt fortalt at det aktiverer det såkalte søppel-DNA når du lytter til det.

Lysspråket – Lydspor

26. april, 2011 utførte vi flere kanaliseringer.  Lilli gikk i transe og begynte å kanalisere lydsporet du kan høre på i videoen under. Jeg tok det opp og vi delte med andre verden over.

I dag, flere år senere, har nesten 200,000 mennesker hørt dette lydsporet og vi har mottatt hundrevis av tilbakemeldinger om hvordan de har opplevd positive, emosjonelle reaksjoner.

Kanskje vil det gjøre det samme for deg 🙂

Lysspråket – Lydspor

26. april, 2011 utførte vi flere kanaliseringer.  Lilli gikk i transe og begynte å kanalisere lydsporet du kan høre på i videoen under. Jeg tok det opp og vi delte med andre verden over.

I dag, flere år senere, har nesten 200,000 mennesker hørt dette lydsporet og vi har mottatt hundrevis av tilbakemeldinger om hvordan de har opplevd positive, emosjonelle reaksjoner.

Kanskje vil det gjøre det samme for deg 🙂

Lysspråket – kanalisert april 2020 

Da vi, Lilli Bendriss & Camillo Løken, først begynte å publisere Lysspråket informerte Lillis kilde/hjelpere The Council of Elders (De Eldres Råd) oss om at Lysspråket inneholder mange lag.

I videoen under finner du seks av disse lagene. Den første delen er veldig

«rask» med en maskulin energi (Yang). Andre lag er mykere og roligere med en feminin energi (Yin).

Kurs i lysspråket

  • Snakke, tegne/skrive, danse/bevege
  • Frigjøring av energi-blokkeringer
  • DNA aktivering
  • Bevissthetsøkning
  • Kjærlighetsresonans med mer